Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (6)

Plaetst op 10 meie 2022.

Ik hebbe de laeste beide ofleverings van Dwars door de lage landen op België Iene bekeken. Gisteraovend was de laeste oflevering. Wat was dat een mooie serie! Drie Belgen die van Oostende naor Pieterburen leupen. Vleden weke beinselden de drie manluden deur de Aachterhoeke en doe kwammen ze daor op vesite bi’j de Aachterhoeker zanger Hans Keuper en zien vrouw Rita. Die ken ik al jaoren, mar ik hebbe ze ok al in lange jaoren niet in et echt meer zien. Wat mooi om ze zo even op ‘e tillevisie te zien!

Et zol vandaege van dat prachtige weer wodden. Dat was veurspeld. Dat ik hadde veur et eerst in de kotte broek uut fietsen zuld. Mar et vul toch dikke of. D’r was de hiele dag gien zunne en d’r ston een best stok wiend. Dat ik zol dan toch mar niet fietsen, mar omdat de temperetuur niet onaorig was, he’k laeter op ‘e morgen/middag toch mar een mini-fietstochien van 23 kilemeter maekt. Ik bin eerst bi’j de Kuunder langes naor Berkoop fietst. Wat bluuide de brem an de Meulereed mooi! En et was krek as laggen de meidoorns overal vol sni’j. De botterbloemen bluuien ok al en de peerdebloemen bin veur een pat al weer uutbluuid. Vroeger blaosden we as schoelejongen de pluusters d’r of. Dat mos in ien keer gebeuren. Et tal pluusters dat dan zitten bleef… Zovule kiender zoj’ laeter kriegen! Bi’j wie is dat uutkommen? In een bekend Berkoper resteraant he’k tussen de middag wat drinken had en een tosti eten. Bercoper tosti mit coppa di Oldeberkoop… Zo ston et op ‘e menukaorte. Daor he’k laeter thuus mar een kollum over schreven. Over De Hoeve bin ‘k weer naor huus fietst. Ik hebbe de bloemen op et karkhof ok wat waeter geven, want et is zo dreuge as hoppe. Doe ‘k van et karkhof kwam, ston d’r een camper mit een taofeltien en een peer stoelties. Op ien van de stoelties zat een stokoolde man. Mar vermoedelik van ongeveer mien leeftied. Bi’j et hekke ston een knappe jongkerel in een kotte broek en mit een baortien naor de karke te kieken. Hi’j vreug hoe et mit me was. Hi’j praotte veurtreffelik Nederlaans, mar wel mit een aksent. Ik vreug waor ze wegkwammen. Uut Tsjechië. Hi’j woonde hier, mar hi’j leut zien grootoolden Nederlaand zien in de camper. Wat een aorige jonge! Ik hebbe him wat over de karke verteld en zegd daj’ beter in Tsjechië wonen konnen as in Oekraïne. Oekraïne was wel een aentien uut de buurt, zee hi’j. Mar Slowaki’je greensde d’r wel an. Hi’j vreug a’k een pilsien mitdrinken wol, mar dat he’k toch mar niet daon. Dat spul krie’k nooit, dat is niet zo goed veur mi’j. Hieronder een foto van bluuiende brempollen an de Meulereed. Jammer dat et gien mooi fotoweer was.