Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (3)

Plaetst op 17 april 2022.

Wat hewwe mooi weer mit disse paosdaegen! Et is biesterbaorlik! Ik bin vandemorgen op ‘e fiets stapt en bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst. Wat leit de wereld d’r wondermooi henne! De krentepollen en de perebomen bluuien uutbundig en in et laand de peerde- en pinksterbloemen. En bi’j de kestanjes broest et blad d’r uut. Onderwegens zag ik al volk mit blote aarms en bienen. Dat is slimme onverstaandig. De wiend was op ‘e ruumte zeker vandemorgen best nog wel wat kil. Veurdaj’t weten kriej’ koolde op ‘e blaoze, de koolde pip, of meer van dat soort krupsies. Ik was van doel en eet wat bi’j et paviljoen bi’j de Driewegsluus, mar et was daor verschrikkelike drok. Et ston d’r vol mit auto’s en fietsen en d’r heisterden hiele kloften volk omme. Mi’j te drok! Dat ik bin deurfietst naor Ooldemark. Daor he’k op et terras van resteraant Hof van Hollaand een bakkien drinken en een twaelfuurtien had. Een koppien tomatesop, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit keze, schinke en een spiegelei. De vrouw daor herkende me drekt van mien terrasvesites van vleden jaor. ‘Ie hebben oons dus ok weer vunnen,’ zee ze. Van Ooldemark bin ‘k over Blesdieke en De Blesse naor Wolvege gaon. Daor he’k wat bosschoppen in de supermark haeld en ik hebbe now krek et beslag van een kruudkoeke in de ovend stopt. Ik hebbe vandaege een foto maekt van de Lende. Wat past daor mooier bi’j as tekst as de laeste regels van et beroemde gedicht Waor de Lende van Jouk. En de Lende stroomt wieder! De stroom is gezond! Zó zal Stellingwarf Stellingwarfs blieven!