Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (17)

Plaetst op 25 augustus 2022.

Ria het vandemorgen bi’j Jan en Ellie op vesite west, hier in Ni’jhooltpae. Ik kreeg onverwaachs een man uut Stienwiek over de heerd. Hi’j vertelde me dat hi’j Et liek in de Lende now drie keer lezen hadde en et iederkeer weer lieke mooi vun. En as hi’j bi’j de Lende langesfietst kikt hi’j iederkeer naor et zaandstraantien en daenkt: daor lag ze! Dat he’k al van een protte lezers heurd. Ik kieke zels ok altied naor dat zaandstraantien en daenke dan etzelde. Ria en ik bin vandemiddag uut fietsen west. Ria op Ellie heur fiets. Et bin ongeveer 42 waarme kilemeters wodden. We bin bi’j de Lende en et zaandstraantien langesfietst naor de Driewegsluus. Op et terras van et paviljoen hewwe lekker wat eten had. Ikke een brotien mit bienschinke. We bin over de Scheenesluus gaon en zaggen alderhaande volk naor de opera an de Scheene lopen. Deur Ooldetriene en Sunnege biwwe weer op huus an gaon. In Ooldetriene of all places sprong me de fiets op tienduzend verreden kilemeters. In Ommeren sprong hi’j op 29 juni op negenduzend kilemeter. Jelle zal dat nog wel weten. Ria en ik gaon vanaovend waarm eten in resteraant Boszicht in Ni’jberkoop. Hieronder nog een foto van gister. Boten op et waeter bi’j Eernewoolde.