Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (16)

Plaetst op 22 juli 2022.

Ik hebbe gister een mooie aovend had in et Museum Opsterlaand op ‘e Gediek bi’j de eupening van de tentoonstelling Iisbaan yn ‘e maaitiid. Tiedens et officiĆ«le pat zat ik naost Piter Wilkens. We hebben in et verleden meerdere keren tegere optreden, dat we konnen now mooi even bi’jpraoten. Dat he’k ok daon mit Janneke Spoelstra. Heur zag ik indertied op ‘e Boekemark in Drachten. Doe ‘k de tentoonstelling an et bekieken was, scheut een vrouw me an die me wat vertellen wol. Wat? Dat schrief ik wel in een kollum die ‘k daor over maeken gao. Et was ok mooi da’k even praoten kon mit mien Bildtse kollega-kollumnist Gerard de Jong. We hadden mekeer nog nooit in et wild zien. We zullen bi’j mi’j thuus een keer veerderpraoten. En veerder bin ‘k nog mit een protte aandere meensken an de praot slingerd. Et officiĆ«le pat was om kwat over achte oflopen. Ik was tegen half elven ien van de laesten die daor de deure uutgong. Dat betekent dat et me goed voldaon het!

Vandaege he’k een fietstocht van krap 46 kilemeter maekt. De zunne was d’r niet bi’j, mar et was heerlik fietsweer. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst en daor he’k op et terras van et paviljoen wat drinken had en een peer plakkies bolle mit bienschinke. Doe bin ‘k over Ooldemark naor Paosloo fietst. Daor he’k anbeld bi’j de prachtige mit riet dekte boerderi’je daor Herman en Trijntje in wonen. Mit Herman he’k jaorenlaank op et CK van de belastinginspektie van Et Vene zeten. Ik hadde ze in 21 jaor niet zien… Mar we kenden mekeer gelokkig nog! We hebben slim genoeglik butendeure zeten te praoten. Herinnerings ophaelen… En d’r kwammen een protte foto’s veur ’t locht. Foto’s uut de belastingtied en heur album mit trouwfoto’s. Ik bin indertied bi’j heur trouweri’je in et gemientehuus van De Wiek west. Wat is et allemaole al lange leden… En ja, dan bin d’r zomar een peer uurties omme. Even veur vier ure bin ‘k daor weer op ‘e fiets stapt en op huus an gaon. Hieronder een foto die ‘k vandemorgen maekt hebbe. Bi’j et Lendepattien langes staon allegeer prachtig bluuiende wilde bloemen. Hier wat klaprozen.