Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (15)

Plaetst op 17 juli 2022.

Gisteraovend ontdekte ‘k dat d’r een bakkien mit een kilo rooie beien bi’j de veurdeure ston. Van welke goeie gever was dat? Van de vrouw daor a’k op ‘e dörpsmark rooie beien van kocht hebbe? Van een dagboeklezer die lezen het da’k daor sjem van maekt hebbe? Ik zal et lichtkaans nooit te weten kommen. Mar ik hebbe d’r votdaolik vier potten heerlike sjem van maekt! Mien daank is groot! Gister percies 26 jaor leden wa’k aovens niet an ’t sjemkoken, mar mit een lief vol zeerte in mien dooie ientien rouwbrieven an ’t schrieven. Een peer uren eerder was mien moeder wegraekt. Et is al weer zolange leden…

Vandaege he’k een fietstocht van 62 kilemeter maekt. Ik bin eerst bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst. Onderweg nam ik op et Lendepattien een peer slokken waeter en doe stopte d’r een hadfietser bi’j me die me vertelde dat hi’j een zeune van Alie uut Kootstertille was. Die ken ik! Alie en Wopke wonen in Kootstertille. Ik hebbe heur vleden jaor persoonlik een exemplaor van Et liek in de Lende brocht. Alie is mien grootste fan in die hoeke van Frieslaand! De zeune woont op ‘e Oosterstreek en hi’j vertelde me dat hi’j op ‘e fiets naor Harlingen zol om die oolde schippen votveren te zien. En dan weer op ‘e fiets naor De Oosterstreek. Die man jacht zodoende vandaege misschien wel een kleine 200 kilemeter bi’j mekeer. Ik wol dat ik dat kon! Wat stikken die 62 kilemeterties van mi’j daor poverties bi’j of! Mar we hebben genoeglik een schoffien praot! Ik bin doe naor de Scheenesluus fietst en daor trof ik in de theetuun bi’j de meule dokter Jan de Haan mit zien vrouw en dochter. Dat gebeurt wel vaeker en dan gaon we altied bi’j mekeer zitten om gezellig bi’j te praoten. Ze hebben me trakteerd op twie koppies drinken en een heerlike waarme panini mit tonijn en keze. Wat gezellig! Ik bin hielemaole tot an Et Vene an toe reden en doe over et fietspad naor Mildan en de Mildamster Poolder in. Bi’j Der Izzerd stopte ik om een peer slokken waeter te nemen. En doe stopten d’r twie fietsers bi’j me en de vrouw vreug as ik Johan Veenstra was. Ja, nog altied. Now, dat weren dus de dochter en schoonzeune van de vroegere Stellingwarver schriever Bonne de Vries. Daor he’k ok een schoft genoeglik mit staon te praoten. Ze zullen een keer ankommen om een exemplaor van Et liek in de Lende op te haelen. Vervolgens bin ‘k naor de supermark in Wolvege west om bosschoppen. Et was een mooie fietstocht mit onderwegens een protte genoeglike praot. Hieronder een foto van vandemiddag. D’r zat vandaege gien reenfeltien op et waeter van oonze mooie Scheene.