Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (12)

Plaetst op 23 juni 2022.

Gistermorgen lag d’r een dooie moes op ‘e matte in de hal veur de veurdeure. En vandemorgen… lag d’r een dooie moes op ‘e stoel in de kaemer waor as ik altied op zitte awwe aovens tegere in huus binnen. Et ontroerde me zuver. Et is dus overdudelik veur wie zien kedogies bedoeld binnen. Veur de man die in die stoel zit. De man die him lekkere brokkies en snupies geft. Wat toch een lief dier. Mar die kedogies waor hi’j mit ankomt… Ik kreeg ok een echt mooi kedogien over de post. Een jaor naoda’k een Zulveren Anjer kregen hebbe, kwam d’r een pakkien van et Preens Bernhard Kultuurfoons en daor zat et dreeginsigne in da’k op mien jassien doen kan bi’j officiële gelegenheden. Ik wus niet iens da’k zoks ok nog kriegen zol. Mar et is wel mooi. Ik hebbe ok al zoe’n lintien veur op et jassien omda’k Ridder in de Odder van Oranje Nassau bin. Now kan ‘k dus twie van die mooie linties op mien jassien doen. Nog even en ik lope d’r bi’j as een viersterre-generaol!
Vandaege he’k een mooie fietstocht maekt. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus reden. Daor he’k op et terras van et paviljoen een koppien drinken en twie plakkies bolle mit waarme bienschinke had. Lekker! Vervolgens bin ‘k over de Scheenesluus en deur de Braandemeer weer op huus an gaon. Op et laeste bi’j de Scheene langes en nog een tippien over Der Izzerd. In Ni’jhooltpae bin ‘k over de Vriesburgerweg reden. Mar dat hiet daore dit weekaende, now we hier dörpsfeest hebben, de Rosse Buurt. D’r bin allegeer erotische opschriften te zien! Ie kun d’r ok terechte in een sekscaravan! Mit mekeer he’k 49 kilemeter fietst en dat was ok wel genoeg… Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Dit husien staot an de Schipsloot in Ni’jlaemer.