Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (11)

Plaetst op 12 juni 2022.

En al weer was et vandaege een mooie fietsdag. Ik bin over Steggerde naor de Heerlikhied De Eese fietst. Daor he’k op et terras van Butengoed Fredeshiem een bakkien thee en een boltien mit rookte zalm had. Een bakkien thee kostte daor drie euro. Ik bin nog van de guldentied. Een koppien thee kostte dus ongeveer zes gulden en zestig centen. He’k dat goed uutrekend? Aj’ dat twintig jaor leden veurspeld hadden, hawwe doe grif zegd dat et niet goedkommen zol mit de wereld. En dat komt et misschien ok wel niet… Over Baors en Steggerde bin ‘k staorigan weer naor huus gaon. Al mit al zoe’n veertig kilemeter. Wat bluuit de stienklaover overal mooi in de baarms!

Gister he’k tiedens mien fietstocht een foto maekt van et Veerhuus an et Mallegat in Ooldemark. Elke keer a’k daor langesfietse moe’k daenken an et lietien Aan d’ oever van de IJssel staat een veerhuis. Now is de Iessel wel wat groter as et Mallegat in Ooldemark, mar toch… Ik hebbe gisteraovend op internet een stokmennig youtube-filmpies bekeken van artiesten die dat lietien indertied zongen: Duo Karst, De Havenzangers, et Sneeuwbal trio, et Ainrommer shantykoor, de Limbra Zusjes… Kennen jim die laesten nog? Die weren d’r vroeger ok! En ze zongen allemaole dat oolde lietien. Ik wodde d’r zuver wat mankeliek van. Hieronder de eerste regels van et lietien en de foto van et Veerhuus in Ooldemark.

Aan d’ oever van de IJssel staat een veerhuis,
daar woond’ een meisje, Greetje is haar naam.
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten,
want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan.