Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Feranderd perspektyf

Plaetst op 14 meie 2022.

Ik verwonderde me d’r over dat poes vannaacht niet bi’j me op bedde was. Wat was d’r an de haand? Doe ‘k beneden kwam ston poes me onderan de trappe op te waachten. D’r was wat! Poes hadde een levendige moes mitneumen in de hal en daor mos ik ok mit speulen. Ik hebbe een dekentien over de moes gooid en et diertien butendeure loslaoten. En doe kon de dag beginnen.

In mfc Froubuurt in Froubuurt/Vrouweperochie kwam vandemiddag et boek Feranderd perspektyf/Veranderd perspectief van Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma uut. Een omkeerboek dat dus in et Bildts en et Nederlaans lezen wodden kan. Ik hebbe et een schoffien leden al in beide taelen lezen en ik vien et in et Bildts vanzels et mooiste. Dan komt et verhael et dichtste bi’j je. De tael past bi’j et mooie laandschop van Et Bildt. Et was een mooie middag die prissenteerd wodde deur Martsje de Jong. De meziek wodde verzorgd deur Hein Jaap Hilarides. Eddy van der Noord van uutgeveri’je Louise in Grou kwam an et woord en Sieger en Geertje wodden ofwisselend deur Douwe (Kootstra) en mi’j interviewd. Et boek gaot veurnaemelik over de jongesjaoren van Sieger op Et Bildt en hoe hi’j laeter naor de keunstakedemie in Grunningen gaot. Sieger las an et aende van de middag ok veur uut et boek. Et boek wodde in et Bildts vertaeld deur Bauky Luinstra, Jan de Groot en veural deur Jeroen Slager, een jonge Bildtker in de vremde die now in Apeldoorn woont. En doe weren d’r happies en draankies en kon iederiene genoeglik mit mekeer praoten!