Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Executeurs-testementair

Plaetst op 2 november 2023.

Vandemorgen hebben de beide tuunmannen de tuun beredded, krek veurdat de hadde wiend begon. Zodoende ha’k et netties om de hutte doe de vesite vandemiddag kwam. Daor had ik trouwens gister al een appeltaart veur bakt, daor de tuunmannen heur vandemorgen ok tegoed an daon hebben. Ik hadde vandemiddag mien executeurs-testementair op vesite. We kommen al 27 jaor elk jaor een dag of middag bi’j mekeer. We hebben een hieleboel dingen deurneumen die d’r gebeuren moeten as ik d’r niet meer wezen zal. Ik hope dat zoks nog even duurt, mar et komt wel almar dichterbi’j. Vanaovend hewwe mit ’n vierend hiel lekker eten in De Rustende Jaeger in Hooltpae en daor is onderstaonde foto maekt.