Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Eupen Stal (9)

Plaetst op 5 augustus 2022.

Behalven da’k de hiele middag weer in Berkoop zeten hebbe, he’k vandaege ok nog 50 kilemeter fietst. Ik daenke dat dat gezond is… Om twintig over achte bin ‘k vandemorgen al op ‘e fiets stapt en ik bin naor kapster Bertha in Et Vene reden. Die het me et haor bekubbed, mooi maekt, en d’r wat kleurversteviger deurdrokt zodat de schriever vandemiddag mit een wat jongere look boeken verkopen kon. Nao de haorknipperi’je he’k bi’j Bertha eten had: een koppien lekkere tomatesop en een heerlike croque madame mit een peer bakkies thee d’r bi’j. Henne bin ‘k et fietspad bi’j de Kuunder langesgaon, weeromme bin ‘k deur Oranjewoold gaon. Doe ‘k thuuskwam hadde Anke intied et huus schonemaekt. Naoda’k een klein half ure thuus west was, bin ‘k op ‘e fiets naor Berkoop gaon. Et was vandemiddag drok in Berkoop. Gisteraovend hadde Omroep Frieslaand -tillevisie andacht an Eupen Stal besteded. Misschien dat dat wel hulpen het. Ik hebbe prima verkocht en bin om zes ure bi’j de Kuunder langes weer op huus an gaon.