Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Eupen Stal (7)

Plaetst op 30 juli 2022.

Ik gao now diepe deur et stof! Ik bin een sloegerd! Ik herkende Alie en Wopke uut Kootstertille vandemiddag niet zo gauw. En Alie is nog wel een fan van me! Dit was een schaandelike misser. Ze lezen elke dag dit dagboekstokkien en wussen dus da’k middags in Berkoop zitte om boeken te verkopen. Dat zodoende kwammen ze even langes en ze nammen een rollegien Lotus spekelaosies en een rolle Schokowaffeln veur me mit. Wat aorig! Mien daank is groot! Et was een drokke middag. Dat zal ok wel mit kommen wezen omdat d’r vandaege een groot stok over Eupen Stal in de Liwwadder Kraante ston. Aj’ daor staon moej’ trouwens vule meer doen en weten as allienig boeken verkopen. Ie moe’n tal van meensken vertellen waor de kiosk is daor ze kaorties kopen kunnen. Ie moe’n weten waor de meensken onderwegens naor et husien kunnen. Ie moe’n van alles vertellen kunnen over de mooie Berkoper villa’s en wie daor in et verleden woond hebben. Ie moe’n van alles over Nedersaksische taelen vertellen kunnen. En ie moe’n dingen vertellen kunnen over de grafstienen om de karke henne. Gister was d’r een koppeltien Deens jongvolk. D’r wodde me vraogd wat veur boom op pattie grafstienen staot. Now, dat is een treurwilge. Die staot op een protte oolde grafstienen. Ik hebbe ok verteld dat hier in Ni’jhooltpae op et karkhof een oolde grafstien te bewonderen is mit nog weer aandere symbolen d’r op: een vleugel van een vleermoes, een zaandloper, een zende, en een fakkel. En dat wodde allegeer vertaeld in et Deens! Ik maeke zodoende een protte mooie dingen mit!