Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Eupen Stal (6)

Plaetst op 28 juli 2022.

Vandaege en de kommende drie daegen zit ik allienig op ‘e Eupen Stal om boeken te verkopen. Pieter het een peer daegen verlof neumen. Behalven da’k daor vandemiddag van ien tot zes ure zeten hebbe, he’k vandaege ok nog 62 kilemeter fietst! Vandemorgen om negen ure ha’k een ofspraoke in Wolvege en daor bin ‘k op ‘e fiets henne west. Vervolgens bin ‘k een uurtien thuus west en doe bin ‘k om tien veur elven weer op ‘e fiets stapt naor De Gediek. Ik bin naor uutgeveri’je Bornmeer west om wat exemplaoren van de Stellingwarver Nijntje Pake en beppe Pluus op te haelen. Op iene nao wa’k dat in Berkoop al kwiet. Dat now kan ‘k dat weer rejaol verkopen. Van De Gediek bin ‘k naor de snackbar bi’j de Koepelbos fietst. Daor he’k gauw een boltien kroket en een frikandel opeten. En doe bin ‘k naor et gebouw van de Schrieversronte gaon veur de verkoperi’je. Een man bedaankte me daor nao al die jaoren nog veur al die mooie verhaelties die ‘k indertied veur de radio verteld hebbe! Mooi is dat! Om zes ure bin ‘k bi’j de Kuunder langes weer naor huus fietst. Kot daornao bin ‘k naor de wekelikse mark in Ni’jhooltpae west. Daor he’k courgettes kocht en zoas altied om disse tied twie bossies bloemen. Iene veur in huus en iene neem ik mit naor Berkoop. Dan fleurt et daor ok wat op. Ik neme now nog een plakkien bolle. Et waarme eten schöt d’r vandaege bi’j in. Morgen beter. D’r staon nog wat kliekies van gister, dat eet ik morgen wel op.