Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Eupen Stal (2)

Plaetst op 20 juli 2022.

Vandemorgen he’k mit Fettje en Pieter de boeketaofels en zo in odder maekt in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Zaoterdag begint keunstmannefestaosie Eupen Stal en Pieter en ik zitten daor dattig daegen laank mit boeken. Pieter mit zien Nobilis-boeken en ik mit mien eigen boeken. We wisselen mekeer of. De eerste drie daegen biwwe d’r trouwens tegere. Daornao bin ik d’r twie daegen niet. In de volgende drie weekaenden bin ik d’r allienig. Et laeste weekaende biwwe d’r zeker weer tegere. Zo redden we dat mit ’n beidend wel mooi op. Ik hebbe daor ok mooie kopies. Kom dus mar langes. Wie een boek van me kocht kan daor veur mar twie euro et boek In brêge fan glês bi’j kriegen. De deur Folkert de Jong in et Fries vertaelde roman Een brogge van glas. En d’r bin lessend ok nog wat exemplaoren van wat ooldere boeken van mi’j in et archief opdeuken. We dochten dat die al uutverkocht weren. Ze bin now veur nog mar vuuf euro te koop. Et gaot dan om de romans Toegift en Een brogge van glas en de verhaelebundels Wonder boven wonder en De boot naor Valhöll. Et liekt d’r trouwens op dawwe zaoterdag in Berkoop hiele bekende Nederlaanders bi’j oons op vesite kriegen! Eupen Stal is elke middag van ien tot zes ure te bekieken. Kaorties bin te koop bi’j de kiosk, midden in et dörp.