Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Etentien

Plaetst op 26 jannewaori 2023.

Corona het een peer jaor laank alles overhoop gooid. We weren jaorenlaank wend en vier biezundere verjaordaegen van mi’j en mien executeurs-testementair mit een etentien. Mar ja, doe kon dat allegeer inienend niet meer deurgaon. Now alles wel weer kan, bin we an et inhaelen. Vanaovend vieren we zodoende Pieter zien 70ste verjaordag mit een etentien in resteraant De Rustende Jaeger in Hooltpae. Fettje haelt me aanst an. Et wodt ongetwiefeld een meer as genoeglike aovend. Pieter is trouwens intied al 71 jaor wodden…

Hieronder nog een foto die ‘k gister in et Nationaol Bus Museum in Hoogezaand maekt hebbe. Dit is een mooie oolderwetse omnibus. Ik hebbe trouwens gien flauw idee wie dat vrommes was dat daor de hiele middag zo stokstief zat. D’r was zuver gien beweging in te kriegen. Ze hoolt de haand op ‘e boek. Zol ze misschien een poppien kriegen moeten? En dan nog wat aanders. Vandaege-de-dag hewwe et altied over een touringcar, mar op dat soort oolde bussen ston vroeger reiswagen. En zo heurt et vanzels. Die zien tael votgooit, gooit himzels vot.