Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Et waeter op

Plaetst op 6 juni 2023.

Vandaege biwwe de hiele dag mit de boot et waeter op west. Op et waeter ston nog best wel een frisse wiend. De kotte broek kon wel an, mar een jak was gien overbodige luxe. We bin over Warga naor Grou veerd en doe over De Veenhoop naor Eernewoolde. Daor  hewwe in de loop van de middag op et terras van hotel Princenhof lekker eten had. Uut de wiend en in de zunne. Wat wil een meens nog meer! D’r kwam een ent uut et waeter en die flodderde et terras op en begon doe te kwaeken. Ik wus wat dat betekende: Wie het d’r wat lekkers veur mi’j? Bi’j de eerste twie taofelties kreeg hi’j niks. Ik snappe zoks niet. Ie geven zoe’n diertien toch wat! Ik hebbe him gauw een stokkien van een koekien geven en doe nog drie stokkies. Bi’j de volgende taofel kreeg hi’j een hiempien bolle. Doe ik even naor et husien west hadde en et terras weer opkwam, kwam hi’j drekt weer op me toe. Mar ja, op is op… Dat gelt ok veur een ent. Over Wartena en Warstiens biwwe veerderveerd. Doe ‘k thuuskwam lag d’r een kaorte in de busse van Harmen en Jacob uut Dinxperlo. Die hebben vier daegen naor de Aachterhoeke west en dat het heur best voldaon.