Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Et Vene

Plaetst op 25 feberwaori 2022.

Doe ‘k vandemorgen van bedde in de kaemer kwam, zag ik poes veur een kassien zitten te kieken. Daor mos dus wel een levendige moes aachter zitten. Ik hebbe aachter de kassies keken, mar ik zag niks. Poes bleef liekewel slim allat veur et kassien zitten en ik bin op jaordagsvesite naor Et Vene gaon. Kammeraod Haarm is deensdag 71 jaor wodden. Ik hebbe mit him en Jacob netuurlik over Oekra├»ne praot. Daor praot iederiene over. Et is gruwelik wat daor gebeurt. Doe ‘k weer thuuskwam zat poes nog veur et kassien te kieken. Ik hebbe dat kassien weer an de kaant scheuven en doe scheut d’r een moes aachter weg. Mar waor die bleven is? Et is mi’j een raodsel. Ik kon him nargens vienen en poes is doe op ‘e baank liggen gaon te slaopen. Doe zat ik dus argens mit een moes… Laeter op ‘e middag bin ‘k weer naor Et Vene gaon. Kapster Bertha het me et haor bekubbed. Ik hebbe d’r eerst een koppien thee mit hunning d’r deur en een plakkien koeke had.Vervolgens het ze een ure mit me doende west en daornao he’k d’r eten: heerlike bunnen bloemkoolsop en een croque madame. En doe nog een koppien thee mit een sukelaogien. Thuus lag d’r gien dooie moes in de kaemer, dat ik zitte vermoedelik nog altied mit een moes die argens verburgen zit.