Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

En dat foar in kat

Plaetst op 15 jannewaori 2023.

Ik hebbe et alderaorigste boek En dat foar in kat van Ate de Jong lezen. Ik kreeg et op mien verjaordag. Et is trouwens een twietaelig boek. De vertaeling in et Nederlaans En dat voor een kat zit in dezelde baand. Mar ik hebbe de Friese tekst lezen. Et gaot over een katte die Bonne hiet en die oons vertelt over de lieve mar ok wriede meensken die hi’j in zien negen levens troffen het. Hi’j vertelt over Silke, zien grote liefde. En over zien beste kammeraod Ate. Ze kun best akkederen, mar Ate het as joongien een rotstreek mit een katte uuthaeld. Dat is niet zo mooi vanzels. Ate pakt daor eins zien hiele leven al mit omme. Bonne vertelt prachtig over zien leven. Ik bin d’r al lezende mar van uutgaon dat kammeraod Ate en de schriever Ate een boel overienkomsten hebben. Ik hope liekewel niet dat die rotstreek autobiografisch is. Op et omslag staot: Foar katteminsken fan 16-106. Ik bin d’r wisse van dat kattemeensken, en dat bin ik zeker, dit een prachtig boek vienen zullen.