Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Elizabeth II

Plaetst op 9 september 2022.

Soms kuj’ je haost niet veurstellen dat bepaolde meensken d’r niet meer wezen zullen. Omdat ze d’r altied weren en west lieken te hebben. Mar de dood is onverbiddelik, ok veur Elizabeth II. Ik zag gister dat ontroerende filmpien van heur as hiele jonge vrouw. Ze beloofde dat ze heur hiele leven, as dat now lange of kot duren zol, heur altied inzetten zol veur heur laand. Dat leven zol hiel arg lange duren en ze het tot an et alderlaeste woord hullen. Wat een plichtsbesef! Daor neem ik diepe mien pettien veur of. Et liekt me niet makkelik om zoe’n moeder opvolgen te moeten… Ik hebbe heur ien keer in et echt zien. Haarm en ik weren in de eerste helte van november 1978 een dag of wat in Londen. Doe we veur Buckingham Palace stonnen, kwam daor krek de auto anrieden mit Elizabeth d’r in. Ze was dudelik te zien. Stom toeval vanzels, mar wel aorig. Dat is 44 jaor leden en ze was doe dus een vrouw van 52 jaor.
Ik kreeg ok vandaege weer kaorten mit de beste weensken en ok een kaorte van Haarm en Jacob mit de groeten uut Groet. Ze hebben daor op vekaansie west, mar bin intied weer thuus. Haarm mailde me krek dat hi’j een weke leden een keersien veur me opsteuken hadde in een kapellegien in Stroe, vlakbi’j Den Oever. Omda’k in et ziekenhuus lag… Dat is toch slimme aorig. Zie de foto hieronder!