Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Elizabeth II (2)

Plaetst op 19 september 2022.

Vandemorgen verraste poes Marja mi’j mit een levendige moes doe ‘k in mien warkkaemer zat. Et was een hiel gedoe om dat ding te pakken, want hi’j kreup doodsbenauwd aachter de boeken in de boekekaaste. Mar uuteindelik is et me lokt en breng him nog altied levendig en wel butendeure. Vervolgens he’k keken naor de staotsbegraffenis van Elizabeth II in Londen en Windsor. Et was indrokwekkend om te zien. Allienig de Britten kun zoe’n gebeurtenis zo goed orgeniseren. Wat moet daor op oefend wezen. Ik vien al die oolde gebruken en symboliek wel mooi. Zonder dat is et leven een kaele boel. Wat ston d’r trouwens een protte volk bi’j de weg langes. Al die meensken keken naor et aende van een tiedpark. Want now is d’r dus echt een aende kommen an et Twiede Elizabethaanse Tiedpark (1952-2022). Et Eerste Elizabethaanse Tiedpark was van 1558-1603. De regering van Elizabeth I uut et Huus Tudor. Zi’j was de dochter van Henry (Hendrik) VIII en Anna Boleyn. De tombe van die eerste Elizabeth is in Westminster Abbey waor vandaege de eerste dienst was. Een karke die inwi’jded wodde in 1065 en dus al haost duzend jaor oold is. Et is zowat niet te bevatten. En zo verglieden veur oons allemaole et leven en de tied.