Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Elburg

Plaetst op 7 meert 2023.

Een schoffien leden hewwe de Zaandverhaelen in Elburg bekeken. We bin doe niet in et mooie, oolde stattien west omdat et doe regende as de zee. Vandaege hewwe et oolde stattien dus wel bekeken. We hebben eerst wat drinken mit lekker gebak had in resteraant De Haas en vervolgens hewwe een stadskuier en een kuier over de stadswallen maekt. Elburg is een prachtig vestingstattien. Nao de kuier hewwe Museum Elburg bekeken, dat in et oolde Sunt Agnietenklooster zit. Wat een schitterend oold gebouw en wat een mooi museum. We hebben oons de ogen d’r uutkeken. Op een gegeven mement wawwe op een oorlogsschip en aj’ op een knoppe drokten, zat ie midden in de Slag bi’j de Doggersbaank. Allegeer kenonsschotten om oons henne, et oplochten van ontploffings, et kreunen en raozen van meensken. Prachtig! Haarm en ik hebben in een museum in Londen de Slag bi’j Trafalgar op die meniere al es mitmaekt. Dat is wel 45 jaor leden. Doe koj’ de kruutdaamp ok nog roeken, dat was in Elburg niet zo. We hebben vanaovend lekker waarm eten had bi’j Van der Valk in Wolvege. Et was vandaege gien mooi fotoweer, mar hieronder een foto die ‘k daor vandemiddag maekt hebbe. Stadsgezicht mit de Vischpoort, een oolde stadspoort uut et begin van de vuuftiende ieuw.