Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Een zondagskind van glas

Plaetst op 23 jannewaori 2023.

Een peer daegen leden he’k Een zondagskind van glas, et ni’je boek van Jan de Haan, kocht en ik hebbe et now al uut. Dat is een goed teken. Jan de Haan wodde indertied huusdokter in Scharpenzeel en woont now mit Alie in Wolvege. Hi’j geniet nog volop van et leven ok al het hi’j de dood een peer keer in de ogen keken. In dit boek staon zoe’n zestig verhaelties over wat him zoal doende hoolt. Hi’j schrift over zien praktiek as dokter, over al zien kontakten, zien vekaansiehusien an et Wiede van de Kuunder op ‘e Langelille, zien vrouw Alie, de kiender en de kleinkiender en over et feit dat hi’j graeg op et terras bi’j de Driewegsluus zit. Et lest allemaole hiel vlot en et is oe zo aorig om him as lezer te volgen bi’j al zien bezigheden. Dat hi’j graeg op een terras zit wus ik al. We hebben wat dat anbelangt dezelde liefhebberi’je. Ik hebbe al meerdere keren mit him en Alie en soms ok mit dochter Maria op et terras bi’j de Driewegsluus zeten en in de theetuun bi’j meule De Rietvink bi’j de Scheenesluus. Dan trof ik ze daor. As et aanst weer mooi meitiedsweer wodt, hoop ik ze daor weer te zien. Butendat he’k mit Jan en Grietje Bosma goed een jaor leden een aovend verzorgd in de biebeltheek in Wolvege. Daor kiek ik mit een protte genoegen op weeromme!