Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Een perfecte ontsnapping

Plaetst op 12 juli 2023.

Gister kree’k een kaorte van Wopke en Alie uut Kootstertille, die doen hier an de Wolvegester fiets4daegse mit. En… vri’jdagaovend kommen ze bi’j de prissentaosie van mien ni’je boek. Mooi is dat! Vandaege was et een drokke dag. De beide tuunmannen hebben de tuun beredded en alles snuuid. Wat kwam d’r wat of! Ze bin van vandemorgen half 9 tot vandemiddag 3 ure doende west. Ik hebbe vandemorgen veur koffie en keek zorgd en tussen de middag veur tomatesop en drinkyoghurt. Naodat zi”j eten hadden, heb ik waarm eten veur mezels kookt. Ik hebbe vanzels ok de verhaelen rippeteerd veur vri’jdagaovend en een kollum klaormaekt die morgen naor de kraante stuurd wodden moet. Naodat de tuunmannen vot weren, bin ‘k op ‘e fiets stapt en naor Wolvege reden. Daor he’k een ni’j boek anbrocht bi’j Jan en Durkje. Daor he’k ok wat drinken had. Zi’j kun vri’jdagaovend spietig genoeg niet kommen, mar wollen vanzels et boek wel hebben. En doe he’k ok nog gauw naor biebeltheek, apteek en supermark west. Morgen wodt et nog vule drokker, dan bin ‘k de hiele dag mit boeken onderweg.

Ik hebbe de roman Een perfecte ontsnapping van Isabelle Broom lezen. Et is een mooi liefdesverhael. Kate vragt tiedens een fesien veur heur dattigste verjaordag as heur vrund James mit heur trouwen wil. Ze staot veur gek as James niks zegt en et een peer daegen laeter uutmaekt. Kate is d’r hopeloos mit an en gaot naor et Kroatische eilaand Hvar daor heur breur Toby en die zien man Filippo een hostel beginnen. Op Hvar komt ze de mooie mar geheimzinnige Alex tegen. Mar wie is Alex? Wat veur geheim nemt hi’j mit him mit? Hiet hi’j wel van Alex? Of is et Josh die tien jaor leden verdwenen is? En krigt de liefde tussen Kate en Alex een kaans? En och, et is zo mooi as alles op et aende nao een protte perblemen toch nog goedkomt! Een heerlik boek om d’r zo even tussendeur te lezen.