Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Dwingelderveld

Plaetst op 26 september 2023.

Vandemorgen hewwe de fietsen aachter op ‘e auto zet en we bin naor Dwingel reden. Et was vandaege wondermooi fietsweer, dat we hebben een al lieke wondermooie tocht van 33 kilemeter over et Dwingelderveld maekt. Wat toch mooi! En wat was et nog drok mit fietsers! Halverwege kwammen we Peter en Janneke uut Burgum tegen. Hoe wil et zo toevallig. We hebben gezellig even praot en bin doe elk weer een kaant uutgaon. Even veerderop zaggen we een kudde schaopen mit hedder en hond. Et klingelde van heb ik jow daor, want de schaopen hadden bellegies omme. Schitterend! Een protte fietsers bleven staon om foto’s te maeken. Over Lheebroek en Lhee biwwwe weer naor Dwingel fietst en daor hewwe om vier ure heerlik eten op et terras van hotel Wesseling. Sund 1662 kuj’ op dat plak al eten en drinken kriegen. Et is et op ien nao ooldste femiliebedrief van Nederlaand. Ze mienden zels et ooldste, mar dat was niet zo… Een jaormennig leden was keuning Willem-Alexander in Dwingel en kwam hi’j ok bi’j Wesseling. Daor vertelden ze him trots dat zi’j et ooldste femiliebedrief van Nederlaand weren. ‘Op iene nao,’ zee de keuning doe mit een protte plezier, ‘ik bin et heufd van et ooldste femiliebedrief van Nederlaand.’ Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe van de schaopskudde, de hedder en zien hond. Daor past vanzels dat mooie oolde lietien bi’j.
Op de grote stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond
Wijl zijn witgewolde kudde
trouw bewaakt wordt door zijn hond...