Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Dwaalstroom

Plaetst op 26 meert 2022.

Ik hebbe vandemiddag een mooie middag had. Ik moch in et Drentse Veeningen et eerste exemplaor in ontvangst nemen van Ria Westerhuis heur ni’je dichtbundel Dwaalstroom, die uutgeven wodde deur et Drentse Boek. In de bundel staon gedichten in et Drents en et Nederlaans. Zi’j schrift heur gedichten dus in twie taelen, dat zol ik nooit kunnen. Ria en ik kennen mekeer al jaoren en zo now en dan kruzen oonze wegen mekaander. In 2017 nam zi’j et eerste exemplaor in ontvangst van mien laeste dichtbundel De overkaant van et waeter. Ik was slim vereerd da’k dit eerste exemplaor van heur kriegen moch en ik zal binnenkot es een keer bi’j Ria en Frits op vesite in De Wiek. De veurige haast bin ze hier bi’j mi’j in Ni’jhooltpae west. Et was vandemiddag ok een weerzien mit verschillende goeie Drentse kollega’s: Jan Veenstra en Marga Kool, Martin Koster, Anne Doornbos… Wat heerlik om mit iederiene weer es praoten te kunnen. Martin en Anne bin mit mi’j nommeneerd veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden die morgen over twie weken vergeven wodt. We zullen et zien…

Gisteraovend he’k een mooie aovend had in et Centrum veur Prentkeunst op ‘e Fochtel. Grafikus Peter Lazarov vertelde daor over zien wark in China. Ik hadde Peter vier jaor laank niet zien. Hi’j kon d’r prachtig over vertellen en we kregen d’r plaeties bi’j te zien. Peter woonde daor mit vrouw en de kleine Victor, die in China geboren is, in een stad mit 31 miljoen inwoners, in een flat op ‘e 21ste verdieping.Vreselik! Wat bin ik dan bliede da’k rustig in Ni’jhooltpae naost de Weembos wone! Peter het as volwassen man Nederlaans leerd doe hi’j indertied uut Bulgeri’je vlochtte. Hi’j woont now weer in Bulgeri’je en het dus vier jaor in China west. Al die jaoren het hi’j nooit weer Nederlaans praot, mar dat was hi’j nog lange niet verleerd. Chinees het hi’j niet leerd, dat was gewoon niet te doen. Et was een mooie aovend. Maendag reist Peter weer vanof vliegveld Eindhoven naor huus toe. Ik hope him hier nog es weer te zien!