Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Dromen

Plaetst op 13 december 2022.

Ik drome altied een protte, mar vannaacht was et wel bar. Zes dromen die ‘k me vandemorgen allemaole nog haorscharp herinneren kon. Dromen die ‘k in alderhaande variaosies vaeker drome. Vervelende rippeterende dromen, ik drome zelden van wat moois. Dat zo was et een drokke naacht. Ik mos lopende van Liwwadden naor huus, bi’j een ofgrond langesfietsen, een optreden mislokte kompleet omdat iederiene d’r deurhenne praotte, goeie vrunden wollen niks meer mit me te maeken hebben, ik kreeg een aekelike ziekte en dee een kursus daor a’k hielemaole niks van begreep. En toch haelde ‘k op een warkstok een 8½. Kompleet onbegriepelik. Poes lag bi’j me op bedde, die droomt ok wel es. Omdat et zok koold weer is was hi’j heerlik onder de sprei kreupen. Vandemorgen he’k naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop west om de boeken weeromme te brengen die ‘k niet verkocht hebbe op ‘e Wintermark in Mildam en de kastmark in Scharpenzeel.
Willen jim tussen de kastdaegen en oold en ni’j naor een gezellige naomiddag? Dat kan op donderdag 29 december in De Schierstienze in Veenwoolden. Daor verzorgen de Friese zangeresse Grytsje Kingma en ik een Fries-Stellingwarver pergramme. Iederiene kan d’r henne. Kaorten bin te bestellen op info@schierstins.nl of tillefoonnommer 0511-472937. Et begint middags om vier ure. Hieronder een foto van Grytsje en mi’j die een schoffien leden maekt is tiedens een optreden in et Witte Karkien van De Hemrik.