Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Drents Museum

Plaetst op 9 meert 2022.

Ik moet wat treinkaorties opmaeken… Dat zodoende bin ‘k vandaege mit de trein naor Assen west. Ik hebbe eerst in City Hotel de Jonge wat eten en drinken had. City Hotel… Is Stadshotel te gewoon veur de Drentse heufdstad? Mar… et boltien mit zalm was daor heerlik. En wat bluuiden de krokussen overal prachtig in Assen. Wat een wondermooi gezicht. In et Drents Museum he’k de tentoonstelling Viva la Frida bekeken. Een tentoonstelling over de Mexicaanse keunsteneresse/schilderesse Frida Kahlo (1907-1954). Et was d’r hatstikke drok. Schilderi’jen, foto’s, mooie kleren, sieraoden… D’r was van alles te zien. Assen warkt wat disse tentoonstelling anbelangt o.e. saemen mit Museo Frida Kahlo. Dat is vestigd in La Casa Azul (Et Blauwe Huus) in Mexico-Stad. Daor woonde Kahlo vroeger. Ze was trouwd mit Diego Rivera. Van die man is ze laeter ok scheiden. Hi’j bedonderde heur mit alderhaande vrouwluden. Zels mit heur eigen zuster… Ik hebbe een foto van die kerel es goed bekeken. Wat veur vrouwluden willen toch mit zoe’n man op bedde? Et was mi’j een groot raodsel. Frida sleug trouwens ok mit alderhaande kerels omme. Zo raekte ze nog wel es in verwaachting, mar dan volgde d’r een miskraom of een abortus. As jonge vrouw raekte ze betrokken bi’j een slim ongelok. Et zol heur leven veur altied veraanderen. Ze mos een bien missen, mos kesjetten omme hebben en mos haost altied op bedde liggen. Op ien van die kesjetten het ze een haemer en een sikkel schilderd. Ze was kommeniste en schilderde Stalin. Zol ze doe nog niet weten hebben dat dat een massamoordener was? Op et ogenblik zit d’r weer zoe’n stok ongelok in et Kremlin. Op bedde liggende schilderde Frida Kahlo. Dat schilderen het heur d’r deursleept. De schilderi’jen die ze schilderd het zitten vaeke vol symboliek. Et mooie was dat ze ondaanks alle ellende die ze in heur leven mitmaeken mos toch nooit opgaf. Altied deurzetten en een beroemde schilderesse wodden. Dat is mooi! Een meens kan vaeke meer as hi’j daenkt dat hi’j kan. Now he’k nog vier treinkaorties die es een keer op moeten. Waor za’k nog es henne? In et Dordrechts Museum is ok een prachtige tentoonstelling, mar dat is wel een hiele tippe uut de rook… Hieronder een foto van vandaege. Een mooi stokkien Assen vlakbi’j et Drents Museum.