Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Dokter

Plaetst op 20 december 2022.

Ik lag vandemiddag bi’j de dokter op ‘e behaandeltaofel. Naodat hi’j me goed verdoofd hadde, het hi’j een vervelend en mal plakkien op et veurheufd votschrabbed. Op 14 feberwaori zal d’r daor in de buurt ok een plakkien votsneden wodden. De dokter vint dit prachtig wark. Et is een hobby van him. Ik bin d’r bliede van dat d’r meensken binnen die dit soort liefhebberi’jen hebben. Ik schrieve persoonlik aorig wat liever een boek.

Op internet wodt d’r drok tunteld over et feit dat ze bi’j de Liwwadder Kraante slim bezunigen moeten. D’r zollen meensken ontsleugen wodden moeten en de vri’jdagse kultuurbi’jlaoge Freed zol opdoekt wodden. Dat zol me slim spieten, want ik leze die bi’jlaoge graeg. As dit allegeer waor is, komt d’r dan deur de weke meer kultuur in de kraante? Of gaot d’r een protte verleuren?