Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Deurtrappen

Plaetst op 6 april 2022.

Jim kun vandaege over een weke mit mi’j uut fietsen! Ik wodde een schoffien leden benaoderd deur de gemiente West-Stellingwarf mit de vraoge a’k as bekende schriever en ereburger van de gemiente wel mitdoen wol an de eupening van et deurtrapseizoen. Dat is een laandelik pergramme om senioren meer fietsen te laoten. Tegere mit buurtsportcoach Geerte Kwast he’k een peer mooie fietsroutes uutzocht. Daor hebben ze d’r iene van uutkeuzen. Et duurt die dag niet botte lange. Et is dus op woensdag 13 april van morgens tien ure tot middags ien ure. We kommen morgens om kwat veur tiene bi’j mekeer in sporthal De Steense in Wolvege. Ik hebbe begrepen dat de wethoolder et eupent. D’r is ok een fietsdocent die tips geven zal over veilig op- en ofstappen. Halverwege de niet al te lange route staon d’r happies en draankies klaor in et paviljoen bi’j de Driewegsluus. Een beparkt tal meensken kan mit mi’j mitfietsen. Jim kun jim opgeven via geerte@sportfryslan.nl of 06-57040151. Misschien zie ‘k jim ankem weke wel op disse meniere. Dat zol mooi wezen! Gao mit mi’j uut fietsen!
Vandemiddag moch ik verhaelen vertellen veur de meensken van de soos in Suntjehannesge. Et was in De Rank bi’j de geriffermeerde karke. Ik was in et verleden wel vaeker bi’j heur west. Et was een prachtige middag. D’r weren ongeveer dattig meensken en die hebben heur slim vermaekt. En as de meensken heur vermaeken doe ik dat ok! Ik vun et prachtig dat Brigitte d’r was, de dochter van mien kapster Bertha. Ze was daor mit verschillende meensken die zi’j daegs opvangt in heur zorgboerderi’je. Ik bin nao ofloop mit de hiele groep op petret kommen! En ik hebbe een hiele protte boeken verkocht! Ik bin now weer een betien schor…