Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Westereen

Plaetst op 15 september 2022.

Veurda’k naor et ziekenhuus mos, ha’k hiel goed rippeteerd veur mien eerste optreden van et seizoen in Nij Beets. Een hiele riegel verhaelen zat d’r weer goed in en kon ‘k zo weer uut et heufd vertellen. Mar ja, dat wodde niks. Vanuut et ziekenhuusbedde he’k ze ofbellen moeten in Nij Beets. Zoks is hiel vervelend. Anke het doe alvast ok een optreden van mi’j hier in et dörp ofzegd. Ik zol gisteraovend vertellen tiedens een bi’jienkomst van Plaetselik Belang. Aachterof bekeken hadde et wel kund, mar ze hadden al een prima vervanger: Freddie de Vries. Aenlik wa’k ok wel bliede da’k gisteraovend nog thuusblieven kon. Mar vandemiddag bin ‘k wel weer op pad west. Ik hebbe verteld veur de leden van de PCOB in de Ferbiningstsjerke van De Westereen. In et begin kree’k hiel even last van de stemme, dat ik hul mien hatte al vaaste. Mar et gong veerder prima. De verhaelen roegelden d’r zo weer uut. Ik hadde de laeste weke vanzels weer goed rippeteerd. Et was heerlik om weer as verteller aktief te wezen. We begonnen de middag mit et zingen van Lied 37 uut heur liedbundel. Et overbekende Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. Et aorige was dawwe nog niet zo lange leden mit de boot naor De Westereen veerden vanof et Burgumermeer over de Kuukhornster Vaort. Vandemiddag kwam ik mit de auto over diezelde vaort. Een vrouw vertelde me dat ze me jaoren leden al es vertellen heurd hadde in Twiezelerheide en ze zee da’k niks veraanderd was. Zoks heur ik graeg! Et was een mooie middag!