Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Schierstienze

Plaetst op 29 december 2022.

Et is now haost acht ure en ik bin krek thuus van et optreden mit Grytsje Kingma in De Schierstienze in Veenwoolden. We bin d’r in iene auto henne west. Ik bin naor et carpoolplak vlak naost de snelweg bi’j Ooldeschoot reden en daor bin ‘k bi’j Jelle en Grytsje in en uut de auto stapt. Et was vandemiddag een hatstikke mooi optreden. We weren beidend goed op dreef! De zael van De Schierstienze zat heerlik vol. D’r weren een kleine zeuventig bezukers en we kregen nao ofloop een protte komplementen. We stonnen op een podium en in et volle locht. Zoks moet altied even wennen, want dan ziej’ et pebliek niet. En ik mag de meensken graeg zien, dan kuj’ op dingen reageren. Mar aj’ marken dat de meensken et eerste verhael goed oppikken, dan kuj’ drekt meer ontspannen veerder vertellen. Ik kenne dat in et volle locht staon netuurlik nog wel van de Oranjekonserten daor a’k jaoren an mitdaon hebbe. Wat was et ok mooi dat d’r allegeer vrunden kommen weren. Douwe en Romkje weren d’r en Reinder (oold kollega) en zien vrouw Siemie uut Feanwâldsterwâl. Hatstikke aorig was et ok dat Harry, Frans en Jan vanuut Noordwoolde kommen weren om oons te zien en te heuren. En de zuster van meester Van der Valle was ok kommen. Van meester Van der Valle he’k op ‘e legere schoele les had. Dat die meensken d’r allegeer weren, vun ik arg mooi! Dit was een prachtig laeste optreden van et jaor! Op naor ankem jaor, dan begint de vertelderi’je weer op 5 jannewaori.