Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Rinkelbom

Plaetst op 23 meie 2022.

Overmorgen, op woensdag 25 meie, verzorg ik mit de Friese zanger Adri de Boer een morgen mit lieties en verhaelen in meziekcentrum De Rinkelbom in Et Vene. Et adres is Zwanedrift 2 en et begint morgens om tien ure. Adri de Boer het tot now an toe al drie keer et Friese lietiesfestival Liet wunnen. We zingen en vertellen twie keer drie kertier en wisselen mekeer de hieltied of. Iederiene mag d’r henne en d’r hoeven van teveuren gien kaorties kocht te wodden. Nao ofloop kun de meensken een vri’je gift in een melkbusse stoppen. Zo he’k et temeensen begrepen. D’r kan aanders flink wat geld in een melkbusse… Ik hebbe vandaege de verhaelen die ‘k daor vertellen zal nog es goed rippeteerd, dat ik hope dat et goedkomt en da’k d’r niet mal in omme beginne te brabbelen. Misschien zie ‘k jim daor wel! Hieronder een foto van de bekende Friese zanger Adri de Boer uut Lippenhuzen. Hiel arg lange leden hewwe ooit ien keer eerder tegere optreden. Ik vien et gloepens mooi dat dat now weer gebeuren gaot.