Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De onbekende vrouw

Plaetst op 22 december 2023.

Ik hebbe de spannende roman ‘De onbekende vrouw’ van Franรงoise Bourdin lezen. Een mooi boek! Naodat ze scheiden is en heur moeder wegraekt is, nemt de jonge dokter Pascale Fontanel et besluut om heur leven hielemaole te veraanderen. Tegen de zin van heur vader en breur gaot ze naor et femilielaandgoed Peyrolles in et zuden van Frankriek. In dat staotige huus mit de grote tuun het ze indertied heur jeugd deurbrocht en now gaot ze daor weer wonen. Op ‘e zoolder vint ze bi’j toeval et trouwboekien van heur moeder Camille. Die bliekt eerder trouwd west te hebben en nog een dochter te hebben. Pascale bliekt dus een halfzuster te hebben. Mar waor is die? Pascale zet alles op alles om et geheimzinnige leven van heur moeder te ontraffelen.