Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Lemmer

Plaetst op 27 november 2023.

Dit is een vroeg dagboekstokkien, mar ik stappe aanst in de auto en wete niet sekuur hoe laete a’k vanaovend weer thuus bin. As et laete wodt, he’k d’r vermoedelik gien nocht an en schrief nog een dagboekstokkien. Vandaor. Ik zal vandemiddag op vesite naor Harry op ‘e Lemmer. We gaon ongetwiefeld genoeglik bi’jpraoten en we zullen vanaovend eten in een resteraant. Ik hebbe al haost een weke laank thuus gien waarm eten had. Ik hope dat et weer een betien mitwarkt. Ze hebben et over natte en dreuge sni’j en dat et glaezebakken kan. Ik mag hopen da’k vanaovend goed thuuskommen kan en da’k halverwege naost de Van Helomavaort niet insni’je en dat ze me morgen half bevreuren uutgreven moeten. In dat geval kan dit wel es et laeste dagboekstokkien wezen.