Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Landerijen

Plaetst op 5 meert 2023.

Vandemiddag moch ik in De Landerijen in Ooldemark vertellen veur een grote groep senioren. Ik was mar liefst vuuf keer eerder bi’j heur west te vertellen: in 1992, 2004, 2010, 2014 en 2017. Ik hebbe dus ok wel een peer verhaelen verteld die ‘k daor vuuftien of twintig jaor leden ok wel es verteld hebbe. Daor ontkoj’ niet an en dat kan ok best. Jan Smit zingt dezelde lieties ok wel es weer. Et vul goed in de smaek en ik hebbe een protte boeken verkocht. Aorig was et dat de wedeman van Aaltje Hof d’r ok was. Aaltje was de dochter van Sieger en Lutske en kwam uut Ni’jhooltpae. Ze woonde an dezelde weg daor as ik nog altied an wone. Aaltje en heur man he’k ok al es troffen doe ‘k op een keer op ‘e Kuunder was te vertellen. Ze woonden doe in Blaankenham. Heur man woont now in Stienwiekerwoold en Aaltje is d’r dus niet meer. Dat wus ik niet… Et was al mit al een mooie middag en ik bin nog een schoft bleven nao et vertellen, want doe gongen ze mit heerlike happies bi’jlanges! Hieronder een foto die ‘k vandemiddag van De Landerijen maekt hebbe. In et gebouw hebben ze meerdere ruumten die Stellingwarver naemen hebben. Dat is mooi!