Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Koaster

Plaetst op 20 oktober 2023.

Dit is een betien een betied dagboekstokkien, want ik gao aanst et pad uut mit dit ellendige, malle weer en ik bin vanaovend eerst laete weer thuus. Ik marke trouwens da’k wat meer hekel kriege an autorieden in donker. Ik mag vanaovend verhaelen vertellen veur de senioren die in De Koaster in Kootstertille wonen. Ik bin in 2028 ok bi’j heur west te vertellen en dat is van weerskaanten goed bevalen. Vandaor da’k d’r now nog een keer henne zal. Mar ik gao eerst naor Saakje op ‘e Harkema, dan bin ‘k al een hiel aende op ‘e reize en is et nog mar een haenetree naor Kootstertille. Bi’j heur za’k een broggien eten en ik kriege d’r, zoas gebrukelik, ok grif een bottien sop bi’j. We gaon even bi’jpraoten en zullen et ongetwiefeld hebben over heur tillevisie-optreden van oflopen deensdag.