Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Kleiroute

Plaetst op 14 meie 2024.

Et was vandaege een waarme dag mit tussen de 27 en 28 graoden, et was dus utermaote geschikt veur een boottocht. Vandaor dawwe de Kleiroute veerd hebben. Die veren we elk jaor een keer. We bin eerst naor Deinum veerd en doe naor et noorden, deur Menaldum en Berlikum. Bi’j Ried en Dongjum langes biwwe naor de stad Franeker veerd. Nao drie uren veren hewwe daor anlegd bi’j resteraant De Stadsharbarg. Oons vaaste adres daore. Op et terras hewwe lekker eten had. Ik hebbe een twaelfuurtien had: een koppien tomatesoep, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit rauwe schinke en champignons. Daornao biwwe op Dronriep en Deinum an gaon. Ieder jaor maek ik een foto van et mooie plakkien hieronder. Disse meule mit een huus mit een rieten kappe ligt tussen Menaldum en Berlikum. Et was een mooie dag!