Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Holle Poarte

Plaetst op 4 juli 2023.

Et zol vandaege niet zok mooi weer wodden en et zol vandemiddag regenen. Zo was et weerbericht. We besleuten daoromme mar niet fietsen of veren te gaon. Mar… et hadde aachterof bekeken best kund. Et was zeker vandemiddag lekker weer en d’r is gien spat regen valen. Die oelewappers van weermannen en -vrouwen ok! We leesden laestdaegs in de kraante dat Aldfears Erfroute d’r mit stopt. Dat zowwe vandaege dus mar bekieken. Ik was d’r veertig jaor leden of zo ok es een keer west. Dat wi’j naor Allingawier. Mar daor zat alles op slot. Een buurvrouw zee dat et misschien in et weekaende nog es los was, mar et was haost altied al dichte. In galerie De Golle hewwe wel mooi goed bekeken en prachtige poppehuzen die d’r tentoonsteld weren. We hebben daor ok wat drinken had mit wat lekkers d’r bi’j. Doe biwwe naor Exmorra gaon. Een mooi dörpien. Daor konnen we et oolde grutterswinkeltien mit een oolde kaemer mit bedsteden en zo wel bekieken. We mossen anbellen en dan leut de  man die d’r ok in woonde oons alles zien. Dat was hiel mooi. Vervolgens biwwe naor rekreaosiecentrum De Holle Poarte in Makkum gaon. Uutwi’jen op ‘e boulevard en de pier. Et was best weer veur de surfers! En veerder ien en al nostalgie. Ik was daor ooit mit Jelle om antekenings te maeken veur et schrieven van Et Liek in de Lende. De Holle Poarte komt in die thriller veur. De pelisiemannen Rik Smit en Rolf Wesselink gaon daor henne omdat ze ontdekt hebben dat de ex-man en de zuster van Mara Silvius, die verdronken vunnen wodde bi’j et Wiede van de Lende, daor in een zoemerhusien zitten en… gedoente hebben. Dat is verdocht. De beide pelisiemannen treffen heur op ‘e boulevard en ze praoten laeter in dat vekaansiehusien. Dat bewuste husien biwwe now ok weer bi’j west. Ik zag alles weer veur me, want as schriever beleef ik alles wat de meensken in mien romans en verhaelen beleven. We hebben vanaovend eten in resteraant De Zeven Wouden in et mooie stattien Sloten. Hieronder een foto van de Jehannes de Deuperkarke van Exmorra die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Wat een mooi restereerde karke en wat zag et karkhof d’r netties verzorgd uut. Dat ziej’ wel aanders.