Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De Gediek

Plaetst op 16 april 2024.

We bin vandaege wel even vot west, mar omda’k in wezen lange niet fit bin en slim licht in et heufd, biwwe dichte bi’j huus bleven. Eerst hewwe bi’j de Welkoop in Jubbege een grote poede Whiskas veur poes Marja kocht. Vervolgens he’k in Modehuus Rinsma op ‘e Gediek een zoemerbroek kocht. We hebben daor an de bar wat drinken had. Haarm en Jacob zeden dawwe es naor de Omah mossen, een grote winkel op ‘e Gediek. Ik zol daor percies zoe’n  buuslanteern kopen as Haarm en Jacob daor kocht hebben, mar zokken weren d’r niet meer. Ik hebbe nog wel twie blikken mit knakwosten kocht. As Poetin now an hackers opdracht geft om hier de boel in et wilde te brengen en de winkels niet meer los kunnen, dan hebben poes en ik nog wel even te eten. Whiskas en knakwosten. We hebben an et aende van de middag waarm eten had in resteraant ’t Koepelbos in Berkoop.