Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

De eerste dag van et jaor

Plaetst op 1 jannewaori 2024.

We hebben et gisteraovend hiel genoeglik had in Et Vene mit gebakkies, happies en draankies. We hebben een protte praot en ok wat naor de tillevisie keken. Om twaelf ure regende et as de zee. Jacob het butendeure naor et vuurwark keken, Haarm en ik vanaachter de kaemerraemen. We hebben doe zoas gebrukelik nog ofwaacht totdat ze in Londen et ni’je jaor ok te pakken hadden en de Big Ben twaelf keer sleug. Ik was om kwat veur twieje weer thuus. Poes Marja lag op ‘e overloop in zien maantien en zee van miauw doe ‘k bi’j him keek. Dat betekende ongetwiefeld veul heil en zegen.

Vandemorgen ha’k hier een loslopende kiepe bi’j et voegelvoer en die kiepe was d’r vandemiddag al weer. Ik wete niet waor as hi’j thuusheurt, mar et liekt wel mooi. Vandemorgen he’k mien jaorlikse klus daon. Ik hebbe mien elf ammarillen van boven haeld. Daor hebben ze een vorrels jaor in et pikkeduuster staon. Ik hebbe et dooie blad d’r ofhaeld en ze ni’je potgrond en waeter geven. Ze staon now in mien warkkaemer in iene lange riegel op ‘e veensterbaank in et volle locht. Over een weke of wat kommen de eerste knoppen. Ik hope da’k ze krek as vleden jaor alle elf weer in de bluui kriege!