Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

CV-ketel

Plaetst op 18 december 2023.

Doe de komputer gisteraoven drok an ’t wark was om alles over te zetten, hewwe in tussentied even wat eten in et resteraant bi’j de Koepelbos in Berkoop. Heerlike tomatesop en schnitzel. Doe we weer thuuskwammen was de komputer haost klaor mit zien grote klus. Ik bin bliede da’k de oolde troep now kwiet bin en alles ni’j hebbe. Now nog een ni’j schaarm en speakers.

Vandemorgen kwam d’r een man an de deure mit et kastkedo van de karke. Oolde meensken kriegen ieder jaor wat van de karke, aj’ now wel of niet naor de preek kommen. Dat is mooi! Vandemiddag kwam d’r al weer een man. Die was van Energieservice Frieslaand. De monteur het in meie bi’j de onderhooldsbeurt tegen me zegd da’k d’r goed an doen zol en schaf me een ni’je CV-ketel an. Ankem jaor is et ding vuuftien jaor oold en dat is ongeveer ok de levensduur van zoe’n apperaot. Butendat meugen ze vanof 1 jannewaori 2026 niet meer verkocht wodden, dan moej’ an de waeterpompe. Ik hebbe dus daon wat de monteur me adviseerd het. Vandemiddag het hi’j dus van alles bekeken en me een veurstel daon da’k aksepteerd hebbe. Dat ik hebbe drekt een ni’jen iene besteld. Die zal over ongeveer een half jaor leverd wodden. Die ketel kan dan ok weer vuuftien jaor mit en ik daenke niet dat me dan de koezen nog jokken zullen.

Vleden weke kwam d’r een kaorte van Haarm en Jacob vanuut et Duutse Moezellaand. De beide manluden weren daor een peer daegen op vekaansie. Op ‘e ansichtkaorte hieronder Bernkastel-Kues.