Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

coronaprikkien

Plaetst op 6 oktober 2022.

Ik hebbe an et aende van de middag mien vuufde coronaprikkien haeld an de Jousterweg in Et Vene. Drie van de vier eerdere prikken he’k in Et Vene an de Uhlweg had en iene in Drachten. Et was zoas altied allegeer keurig regeld en et leup daor algedurig deur mit meensken. Ik neme an da’k now weer aorig bescharmd bin tegen dat aekelike virus. Nao ofloop he’k even bi’j Haarm en Jacob an west om een bakkien thee. Ik hadde aenlik een liend boek mitnemen moeten, mar dat he’k vanzels mit mien stomme kop weer vergeten. Haarm en Jacob kriegen vanaovend een prikkien. Zi’j kun d’r lopende henne, want de Jousterweg is vlakbi’j heur huus. Ik daenke trouwens da’k vandewinter mar vaeke bi’j meensken op vesite gao. Dan nemt et thuus gien stroom en gas en dan zit ik lekker waarm bi’j een aander op ‘e tippe van de taofel.