Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Butenpost

Plaetst op 13 april 2023.

Vandemiddag moch ik verhaelen vertellen veur de leden van de kristelike plattelaansvrouwluden in gebouw De Schakel in Butenpost. Ik was in et verleden al vier keer eerder bi’j heur west. Dat was in 1998, 2015, 2020 en 2021. De laeste keer was in coronatied in de karke, doe iederiene nog aanderhalve meter uut mekeer zitten mos. Daor weren doe niet vule vrouwluden en et was niet mooi om op die meniere te vertellen. Dat was vandemiddag een stok beter mit ongeveer veertig vrouwluden. We bin begonnen mit zingen: Neem, Heer, mijn beide handen. En leid Uw kind… Ik kan lange zo goed niet meer zingen as vroeger, dat vien ik eins wel spietig. Et was een mooie middag. Ik moch nog wel es weer langeskommen. Nao et vertellen in Butenpost bin ‘k op vesite west bi’j Saakje op ‘e Harkema. We bin eerst alle kwaolties en ongemakken bi’jlanges west. Op die leeftied zitten we zo staorigan. We hebben veerder genoeglik bi’jpraot en ik hebbe d’r eten en drinken had.