Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Burgum

Plaetst op 29 meert 2023.

Vandemiddag moch ik weer vertellen. Now veur de Vrouwen van Nu in De Pleats in Burgum. Ik bin deur Drachten reden en zag de prachtig bluuiende helgele tietelozen bi’j de Zuderhogeweg langes. Wat een mooi gezicht! In Burgum zag ik mien petret butendeure bi’j De Pleats hangen. Ik komme daor op 20 april ok te vertellen en daor mag iederiene henne. In De Pleats stonnen al een hieleboel vrouwluden te waachten. Ze konnen niet in de zael daor ik vertellen zol. Die zael was nog in gebruuk. Ze hadden oons bliekber laeter verwaacht, wiels et toch goed ofpraot was. Vremd… Eindelik konnen we d’r in. Ik was halverwege et eerste verhael doe de mikrefoon d’r mit ophul. Ik mos drekt an gistermiddag in Harlingen daenken… De batteri’je mos vervongen wodden, mar ze hadden in De Pleats gien reservebatteri’jen. Uuteindelik he’k een mikrefoon an een snoere op et elektrisch kregen. Doe mos ik weer mit et verhael veerder. Nao et schoft zat ik midden in een verhael en doe reup een vrouw van De Pleats deur een aandere mikrefoon wanneer as Vrouw die en die ophaeld wodden mos deur de taxi. Niet even waachten tot ik uutverteld was mit een verhael, nee, d’r deurhenne roepen. Ik mos doe dat verhael weer tot een goed aende zien te brengen. Mar de 43 vrouwluden weren hatstikke aorig en enthousiast en dan heb ik et ok mooi. Hieronder nog een foto van gister van de binnenstad van et mooie Harlingen.