Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

BSA

Plaetst op 28 meert 2022.

Ik stao op et punt om vot te gaon en ik komme eerst nao middernaacht weer thuus. Ik zal naor Jelle en Gerda in Sneek en vanaovend zuwwe naor de Bonte Sneeker Aovend in Theater Sneek. Et is van ’t jaor de twintigste en… laeste BSA. De heufdrollespeulders raeken op jaoren en opvolgers bin d’r grif niet. Tante Heabeltsje is vanzels deur gieniene te vervangen. Et is een geweldige rolle van Yede van Dijk (79) die zaoterdagaovend van burgemeester Jannewietske de Vries in et Snekers te heuren kreeg dat him een keuninklike onderscheiding toekend was. Enorm verdiend! De BSA het de jaoren deur et grootste streektaelevenement van et laand west. Tussen de drie- en vierduzend meensken gaon naor al die uutverkochte aovens in Theater Sneek. Enorm! Vanaovend vieren we dus veur ’t laeste de verjaordag van Vrouw Heabeltsje de Jong van de Stienklip. Ongetwiefeld is heur buurvrouw Molly, die vroeger in et leven zeten het, d’r ok weer bi’j. Heabeltsje het grif ni’je kleren van de Jari en ni’je kralen van de Action. En ze zal weer een protte beleefd hebben. Ik hebbe haost alle Bonte Sneeker Aovens mitmaekt. In de kraante he’k al lezen hoe as d’r een aende an maekt wodden zal. Heabeltsje is nooit an de man raekt. Ze wol dat altied wel hiel graeg. Heur buurvrouw Molly is een peer jaor leden nog weer trouwd naodat heur man d’r vandeur gaon was mit een jonge, blonde meid. En now krigt Heabeltsje kontakt mit een jeugdliefde die in Amerike woont. En ja, dat liekt wat te wodden. Dat tante Heabeltsje gaot vanuut Sneek veurgoed naor Amerike. Eindelik krigt ze dan toch een man. Wat gun ik heur dat enorm, mar wat za’k heur verschrikkelik missen. Op naor Sneek! Nog ien keer de BSA!