Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Brotien kroket

Plaetst op 4 jannewaori 2022.

As eerste verjaordagskedo kree’k vandaege een prachtige en grote bos bloemen! We hebben hier vanzels allebeide een gebakkien opmoffeld. Die ha’k vandemorgen betied bi’j de waarme bakker in Berkoop haeld. Dit was dan mien eerste gebakkien van vandeweke! Omdat et dreuge en wel aorig weer was, hewwe hier mar es een tippe kuierd. Bi’j mien oolde huus langes en deur de Bindersbos. En doe biwwe in de loop van de middag mar weer naor de snackbar bi’j de Koepelbos in Berkoop west en daor hewwe een brotien kroket en een brotien hamburger haeld. Et is op die meniere al mit al een betien een kael vermaek. Aanders wawwe tegere lekker uut eten gaon. Et is en blift veurlopig een behelp. An et aende van de middag vun ik et twiede kedo in de brievebusse: melisse thee en sukelao mit een aorig briefien van een peer dagboeklezers. Stellingwarvers, die al jaoren in Drenthe wonen. Wat aorig!
Ik kreeg verschillende reakties via de mail op mien kollum Leedanzeggers in de Liwwadder Kraante van vandaege. Ik schreef daorin da’k een betien moedeloos an et ni’je jaor begonnen bin omdat et mooiste wa’k dee, verhaelen vertellen, me ofpakt is deur een onzichtbere vi’jaand. Een aorige vrouw mailde me een gedicht om me wat op te fleuren en om me weten te laoten dat et in wezen toch altied weer goedkomt. Dat wat de toekomst ok veur oons in petto het, mal of mooi, dawwe van ien ding wisse wezen kunnen: God zal bi’j oons wezen!