Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Brogge

Plaetst op 21 jannewaori 2022.

Van een vrouw uut Haren kwam de eerste bestelling via mien ni’je website. Een teken dat alles prima warkt! Ze bestelde et luusterboek (vier cd’s) van de roman Een brogge van glas en wol d’r veur mar twie euro et boek In brêge fan glês wel bi’j hebben. Ze mailde me dat ze indertied mit groot genoegen naor de radio luusterd hadde doe ik dat boek veurlas. Dat was om de kastdaegen henne van et jaor 2006. In dat jaor was Een brogge van glas uutkommen en dat wodde ommeraek verkocht. Et was doe zels ien van de best verkochte boeken tiedens de Friese sutelaktie! Op ‘e Boekemark in Drachten verkochten Fettje en ik d’r op die iene dag 66 exemplaoren van. Dat weren nog es tieden! Doe Fettje en ik tiedens de Stellingwarver sutelaktie an de deure kwammen bi’j een vrouw in Langedieke, hadde die et boek krek lezen en ze was d’r hielemaole overstuur van! Heur reaktie vergeet ik nooit! Ik hebbe trouwens nooit meer reakties kregen as juust veur dat boek. Laeter vreug Omroep Frieslaand me a’k et boek in zien gehiel veurlezen wol veur de radio. In meerdere sessies is dat doe van teveuren opneumen. Ik zat an de iene kaant van et glas in de studio te lezen en Sippie of iene aanders zat an de aandere kaant. A’k een fout maekte, begon ik de betreffende zin opni’j. Mar ik maekte niet vule fouten. Ik hadde thuus iederkeer alles wiethoevaeke oplezen. Wat was dat een grote en mooie klus. Om de kastdaegen henne wodde et op meerdere aovens uutzunnen en ok doe kwammen d’r een protte ontroerende reakties. Audiofrysk het et laeter as luusterboek uutgeven en daor hebben ze de opnaemen van Omroep Frieslaand veur bruukt. Dat luusterboek is dus nog altied te koop en te bestellen. Netuurlik weren d’r ok meensken die Een brogge van glas een smerig boek vunnen. Om dat allemaole op te schrieven! Et was schaandelik! Dat vunnen ok pattie meensken die ik hiel goed kende en die aanders altied mooi mit me mitpraotten… Ze zeden dat vanzels niet rechtstreeks tegen mi’j, mar tegen aanderen en die gavven dat dan weer an mi’j deur. En zo kwam ik alles te weten!

Anke het hier vandemiddag de boel schonemaekt en ik hebbe even naor postzegelhaandel Feddema an de Stesjonsstraote in Drachten west om me daor een ni’j postzegelalbum an te schaffen.