Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Box

Plaetst op 14 juni 2022.

Ik hebbe een hiele riegel misdaodromans van Camilla Läckberg, ien van de best verkopende Zweedse thrillerauteurs, in de boekekaaste staon. Prachtige boeken over Patrik Hedström en Erica Falck, die hiel wat moorden oplossen. Op ‘e tillevisie he’k indertied ok verfilmings van heur verhaelen zien. Ik hebbe now de 637 bladzieden van Box uutlezen. Dat is een boek dat Camilla Läckberg tegere mit Henrik Fexeus schreven het. Wat is dat ok een mooi en spannend boek! Een vrouw wodt dood antroffen in een kiste en ze is deursteuken mit zweerden. Is et een mislokte goecheltruuk of een moord? Inspekteur Mina Dabiri vragt hulpe an Vincent Walder die wel et ien en aander van goechelen ofwet. Ze ontdekken nog meer van dat soort  moorden en beseffen dat ze jaegen op een seriemoordener. Mar Mina en Vincent hebben allebeide een geheim verleden. En dat verleden liekt verbaand te hebben mit de moorden. Ze moe’n dus perberen om de moordener algedurig een peer stappen veur te blieven. Zol heur dat lokken?

D’r gelt hier in huus een ni’j riegelment. As poes niet in huus is a’k op bedde gao, doe ‘k mien slaopkaemerdeure dichte. Dan kan hi’j naachs dus niet mit malle kedogies bi’j me kommen. As poes in huus is a’k op bedde gao, zorg ik d’r veur dat hi’j niet butendeure kommen kan. Dan kan hi’j dus gewoon bi’j me op et voetenaende slaopen. Poes begript niks van disse strenge regels en vint et allemaole onzin!