Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Boottocht postaktieven

Plaetst op 31 meie 2023.

Vandemorgen tegen half tiene he’k Jan, Durkje en Riemie in Wolvege oppikt en doe biwwe mit mekeer naor Akkrum reden veur de jaorlikse boottocht van de postaktieven van de belastingdienst. Krek as vleden jaor hewwe mit ongeveer honderd man een tocht maekt mit de Frisian Queen. In et verleden was et allemaole op kosten van et ministerie van Financiën oftewel de belastingbetaeler. Mar ja, overal raekt de room van de melk, dat we mossen now zels een tientien bi’jbetaelen. Och, al mos ik de volle mep betaelen, dan gong ik nog mit, want et is altied een uterst genoeglike dag. Mit grote daank an de meensken die dit orgeniseren! We kregen eerst koffie/thee en een hiempien oranjegebak. Om half elven veerden we en we bin eerst naor Eernewoolde gaon. Veur mi’j allemaole bekend terrein. Van Ernewoolde biwwe naor Grou veerd. Et was prachtig weer, mar de wiend was vanzels best nog wel een betien an de frisse kaant. Om half iene ston d’r een heerlik waarm buffet an boord veur oons klaor. Ik vien et op zokke ogenblikken altied spietig da’k niet zoe’n grote eter bin. A’k aandere meensken soms zie… Meer as ien keer scheppen die een goot bod hatstikke vol! Ik snappe niet waor ze et laoten. In Grou konnen we drie kertier een kuier deur dat mooie dörp van de Halbertsma’s maeken. En doe biwwe weer an boord gaon en weerommeveerd naor Akkrum. Onderwegens kregen we nog een peer keer een lekker waarm happien. En we konnen zovule drinken awwe mar wollen. Om vier ure wawwe weer in Akkrum en he’k mien passegiers weer naor Wolvege brocht. Mien moeder maekte vroeger vaeke boottochten mit van De Zonnebloem. As ze dan aovens weer thuus was zee ze vaeke: ‘Ze hebben allemaole zeten te kaekelen en niks zien.’ Ik hebbe ok mit verscheiden meensken genoeglik praot, mar hebbe wel degelik ok een protte zien. Aj’ boven in zoe’n boot zitten, hej’ een prachtig uutzicht over et laand. Laand dat soms krek mi’jd was of vol bloemen ston. Grote gele plakken mit botterbloemen. En de varkenties bluuiden al lieke geel. Overal broesde de bereklauwe de grond weer uut. Ze willen die zo mooi bluuiende plaante et liefste stark inkotten, mar as dat ooit lokt? Ze hebben dan in ieder geval nog hiel wat uut de wege te zetten. Tussen Akkrum en Grou zag ik op verschillende plakken koppels peerden in et laand lopen. Wat lag de wereld d’r mooi henne! As ’t mar even kan gao ‘k ankem jaor weer mit! Hieronder een foto van vandemiddag. De Frisian Queen ligt an de kade in Grou.