Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Boottocht

Plaetst op 15 juni 2022.

Ik hebbe een heerlike ontspannen dag had en daor he’k slim verlet van. Ontspannen wezen kunnen… Niks hoeft, alles mag. We bin van vandemorgen tien ure tot vandemiddag half zesse mit de boot et waeter op west. Vleden jaor wawwe in april et waeter al op, now is et half juni. Dat is wel even een verschil. Et was prachtig zunneschienweer en 23 graoden. En dan et zaachte geluud van de moter, et zaachte deinen en et klotsende waeter. Zo rustgevend is dat! We bin eerst naor Deinum veerd en doe et noorden in naor Menaldum en Berlikum. Overal zaggen we akkers mit eerpels en koolzaodvelden. Mar… ik hebbe boven in Frieslaand ok wel es een mosterdveld zien. En mosterd bluuit ok geel… Dat ik wete nooit percies wat et is. Nao Berlikum biwwe et westen in gaon. Bi’j Ried en Dongjum langes naor de oolde akedemiestad Franeker. Om twintig over iene hewwe anlegd bi’j de Stadsharbarg. Daor hewwe op et terras, naost de boot, eten en drinken had. Een heerlik twaelfuurtien: een koppien tomatesop, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit schinke en mango. Echt hiel lekker! Ik hadde d’r een koppien thee bi’j, mar daor kree’k gien zi’jgien bi’j. Is dat typisch Franekers? Ik hebbe de losse thee doe mar in mien glas mit hiet waeter daon. Een flut theeblad in mien glas thee… Ik hebbe an et maegien vraogd as zoks daor de gewoonte was. Oe nee, heur kollega hadde et fout daon. D’r hadde netuurlik wel een zefien bi’j moeten. Bi’j et twiede koppien thee zat dat wel. Ik docht doe aenlik dat et wel fesoenlik wezen zol as ze zeggen zol da’k dat eerste koppien niet hoefde te betaelen. Mar dat gebeurde niet in Franeker. Ik hebbe doe gien fooi geven. Ze nammen trouwens 2,25 euro veur een koppien thee, dat was dan wel weer hiel wat schikkeliker as de drie ure op ‘e Eese in et laeste weekaende. Van Franeker biwwe bi’j Dronriep en Deinum langes weer naor Liwwadden gaon. Hieronder een foto van een superlekkere dag. Dit mooie plakkien ligt tussen Menaldum en Berlikum.