Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bolletongersdei

Plaetst op 26 april 2023.

Ik hebbe de roman It begoun op Bolletongersdei van E.S. de Jong lezen. Een boek uut 1959 dat eertieds uutgeven wodde deur de KFFB. Marijke lat onder de naeme Sinnestriel een kennismaekingsadverteensie in de kraante zetten en daor reageert Jurjen Jelgersma, een student an de Zuvelschoele, op. En dan gaot echt alles mis wat d’r mar misgaon kan en liekt et d’r op dat et nooit wat wodden zal mit Marijke en Jurjen. Mar de laeste zin uut et boek is: Stadich kuijerje hja wer nei de pleats: twa ynlokkige jonge minsken, dy’t it libben tomjitte laitsje. Alles komt dus toch nog goed en dat is een hiele stiekel uut de voete!

Simon ter Heide is gemienteraodslid van Oost-Stellingwarf en was eertieds veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi’j kreeg vandaege een Keuninklike Onderscheiding. D’r is een fielsetaosiekaorte onderweg naor Berkoop!

Hieronder dan nog een foto die ‘k gistermiddag in et mooie Dwasgrachte maekte. Wat bluuien de prunussen op et ogenblik ok prachtig!